Kim Interim logo

Teamontwikkeling

Heb je een team waarbij de samenwerking onvoldoende is? Of de sfeer is weliswaar goed, maar de resultaten blijven uit. Dat vraagt om een gerichte aanpak op maat. Hiertoe hebben wij gespecialiseerde teamontwikkelaars die de groep begeleiden naar gezamenlijke doelen én resultaten.

Resultaatgerichte aanpak

Om een meer resultaatgerichte samenwerking te bewerkstelligen, kijken we wat het team nodig heeft aan ontwikkeling. Via een analyse brengen we eerst de knelpunten in beeld: waarom wordt er niet efficiënt genoeg samengewerkt, hoe is de communicatie binnen het team, voelen de medewerkers zich wel voldoende met elkaar verbonden? Daarmee gaan we verder aan de slag. Afhankelijk van de probleemstelling kan de begeleiding een dag(deel) duren of is een langer teamontwikkelingstraject nodig en gewenst.

Meer weten?

Neem direct contact op met Kim